Partneri

Istarska razvojna agencija (IDA)

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. nezaobilazan je čimbenik razvoja gospodarstva Istarske županije, počevši od njenog osnivanja 1999. godine. Tada je to bila prva razvojna agencija u Republici Hrvatskoj, osnovana kao glavno operativno tijelo za provedbu razvojnih projekata i programa Istarske županije.

Sama misao vodilja Istarske županije i 9 istarskih gradova, koji su osnovali IDA-u, bila je kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.

Uloga IDA-e danas obuhvaća poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje financijske podrške, provođenje obrazovnih programa, razvijanje poduzetničke infrastrukture, ulaganje u istraživanje i razvoj, informiranje i savjetovanje poduzetnika, kao i kroz pružanje usluga potencijalnim domaćim i stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji. Navedeno je u skladu sa strateškim odrednicama razvoja Županijske razvojne strategije, za čiju je koordinaciju izrade i provedbe zadužena IDA, imenovana 2010. godine regionalnim koordinatorom razvoja.

IDA je 2004. godine certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001, a po ovlaštenju Istarske županije 2005. godine registrirala je i razvila oznaku vizualnog označavanja kvalitete – Istrian Quality (IQ), vodeći se ciljem sustavnog pristupa u brendiranju istarskog identiteta te promociji Istarske županije i njezinih gospodarskih prednosti na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini. Znak IQ namijenjen je  proizvodima dokazane izvrsne kvalitete, te kao takav pridonosi poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete istarskih proizvoda i proizvodnih tehnologija, poticanju stvaralaštva, kreativnosti i izvornosti,  kao i razvojno-istraživačkog rada i inovacija. 

Istarska razvojna agencija djeluje kao dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija, orijentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda.

www.ida.hr 


Zajednica tehničke kulture Pula

Zajednica tehničke kulture je krovna udruga tehničke kulture u Gradu Puli, usmjerena na razvoj i promociju tehničke kulture među građanima, a posebno kod djece i mladih.

Amatersko bavljenje tehničkim aktivnostima (tehničkom kulturom) u Puli započinje krajem 19. i početkom 20. stoljeća kada se građani počinju okupljati u raznovrsne organizacije. Po završetku II. svjetskog i primopredaji Pule (1947. godine) osnovana je Oblasna komisija „Tehnika i sport“ za Istru, Narodne tehnike Pula osnovana je 1950. godine, a Zajednica tehničke kulture Pula pod ovim nazivom djeluje od 1994. godine.

Temeljni ciljevi Zajednice:

Zajednica ima Centar za tehničke aktivnosti "Veruda" i Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije kako bi lakše ostvarivala ciljeve koji su namjenjeni učenicima i studentima kako bi dobili dodatne kopetencije u znanstvenim i tehničkim disiplinama. Programi koji se provode u Centrima pomažu u otkrivanju darovitih i kako bi se još intenzivnije bavili znanstvanim radom u prirodnim i tehničkim disiplinama.

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije uspostavljen je sa partnerima Istarskom razvojnom agencijom (IDA) i Tehničkom školom Pula s ciljem popularizacije prirodnih znanosti i metodologije istraživanja. Centra klasterski koriste obrazovne institucije Istarske Županije.

www.ztkpula.hr 

The project is co-funded by the European Union, instrument for Pre-Accession Assistance

This publication has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this publication are the sole responsibility of the project Beneficiary and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.